Välkommen till Enable Media

Vi gör media tillgängligt för alla!

Enable Media är specialister på Teckenspråkstolkning, Syntolkning, Textning och Uppläst text. Till vår hjälp har vi den absolut senaste video och streaming tekniken.  Vi har också tolkar med Sveriges största samlade erfarenhet av att tolka och texta video på distans från våra egna sändningsstudios i Örebro.

Enable Medias tjänster:

teckentolkning
Teckenspråkstolkning
Syntolkning
Syntolkning
Textning
Textning
upplasttext
Uppläst text