Välkommen till Enable Media

Vi gör media tillgängligt för alla!

Enable Media är specialister på Teckenspråkstolkning, Syntolkning, Textning och Uppläst text. Till vår hjälp har vi den absolut senaste video- och streamingtekniken.  Vi har också tolkar med Sveriges största samlade erfarenhet av att tolka och texta video på distans från våra egna sändningsstudios i Örebro.

Enable Medias tjänster:

teckentolkning
Teckenspråkstolkning
Syntolkning
Syntolkning
Textning
Textning
upplasttext
Uppläst text