Om Enable Media Sweden AB

Enable Media har sitt huvudkontor och sändningsstudior i Örebro, Här finns många skolor och andra verksamheter som riktar sig till döva och hörselskadade. Örebro har därför blivit en naturlig miljö för oss att utgå från när vi ständigt arbetar med att utveckla våra tillgängliga webbsändningar.

Enable Media knoppades av från NTUS AB till ett eget bolag i augusti 2013. I våra produktioner arbetar 11 tekniker och 60 tecken-, syn-, och skrivtolkar. Våra medarbetare har lång erfarenhet av att tillhandahålla tillgängliga webbsändningar för TV-kanaler, statliga myndigheter, kommuner, landsting och nationella konferenser.

Inspelningar och sändningar pågår året runt. Kvällstid har vi många live-sändningar av kända tv-program. Dagtid är det mycket konferenser och politiska möten.

Bland annat levererar Enable Media både teknik och tolkning av alla tillgängliga TV-sändningar för en större svensk tv-kanal från våra egna sändningsstudior.