Syntolkning

Syntolkning innebär att en specialutbildad syntolk berättar vad som händer i bild för att öka tillgängligheten och upplevelsen av sändningen för synskadade som önskar ta del av evenemanget. Tolkningen utförs på distans från våra studios i Örebro.

Vi på Enable Media jobbar både med syntolkning live av sändningar/evenemang och med manusdriven syntolkning där syntolken bearbetar materialet och klipper in sin syntolkning löpande i materialet.

Våra syntolkar arbetar ständigt med metodutveckling och kvalitetssäkring – individuellt och i grupp.

Vi kan dessutom presentera det material som vi syntolkat på ett tillgängligt sätt.

Gå till tv4.syntolken.se för exempel.

Kontakta oss om du vill veta mer om syntolkade webbsändningar.