Textning

Enable Media erbjuder textning av film, video och tv-program med undertexter för dialog och ljudeffekter för att tillgängliggöra era produktioner främst för hörselskadade och döva. Ur ett tillgänglighetsperspektiv är ofta teckenspråkstolkning metoden att föredra för barndomsdöva med teckenspråk som första språk.

Våra duktiga skrivtolkar textar live eller i efterhand. Textningen kan levereras separat (dold textning) eller permanent inlagd i videomaterialet.

Kontakta oss om du vill veta mer.