Uppläst text

Många hinner inte läsa textremsan i textade sändningar. Till exempel synskadade och dyslektiker kan då ha stor nytta av uppläst text, antingen i en egen separat ljudkanal eller direkt lagrat med ursprungsmaterialet. Enable Medias syntolkar går igenom materialet och läser in texten för denna målgrupp. Slutresultatet skall inte jämföras med talsyntes som ger en monoton, mekanisk och mindre fraserad uppläsning.

Kontakta oss om du vill veta mer om uppläst text