Teckenspråkstolkade sändningar

Vilket videomaterial som helst kan kompletteras med tolkning och vi kan sedan leverera materialet på fil eller återsända den teckenspråkstolkad i realtid eller efterhand. Inga extra investeringar i lokal teknik behövs. Allt sker kostnadseffektivt på distans med specialutbildade teckenspråkstolkar och tekniker.

Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av att tillhandahålla tillgängliga webbsändningar för TV-kanaler, statliga myndigheter, kommuner, landsting och nationella konferenser. Beroende på ämnesområde matchas rätt teckenspråkstolkar till sändningen. I längre sändningar byter flera tolkar av varandra för att leverera den bästa tolkningen till tittaren.

Våra teckenspråkstolkar arbetar ständigt med metodutveckling och kvalitetssäkring – individuellt och i grupp.